Четвер, 12.12.2019, 18:22
Вітаю Вас Гість | RSS

  Бібліотека Рокитнівського НВК                                     "ШКОЛА І ст. - ГІМНАЗІЯ" 

СЕРІЯ "ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА"

      Серія "Шкільна бібліотека" - це дібрані твори, що відповідають навчальним програмам, затвердженим Міністерством освіти і науки України: програмі з української, світової літератури, а також програмі інтегрованого курсу «Література (російська та світова)». Кожна книга цієї серії отримала гриф «Рекомендовано…» Міністерства освіти і науки України. Авторами передмов є видатні літературознавці та філологи, які мають науковий ступінь.
 


Вовчок Марко

Вибрані твори / Марко Вовчок ; передмова Ліпницької І. М. — К. : Шанс, 2013. — 224 с. — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Книга містить відомі твори Марка Вовчка («Ведмідь», «Чорто­ва пригода», «Невільничка» тощо), вивчення яких передбачено чинною навчальною програмою з української літератури Міністер­ства освіти і науки України. До творів подано передмову, що ви­світлює життя і творчість письменниці. Наприкінці книги є при­мітки до кожного твору, що полегшує сприйняття тексту.

Видання розраховане на учнів, вчителів української мови та літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.

 

Карпенко-Карий І.

Сто тисяч ; Мартин Боруля / Іван Карпенко-Ка­рий ; передмова Задорожної С. В. — К. : Шанс, 2013. — 144 с. — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Видання містить два відомі твори Івана Карпенка-Карого, вивчення яких передбачено чинною навчальною програмою з української літератури Міністерства освіти і науки України. До творів подано передмову, що висвітлює життя і творчість письменника. Наприкінці книги розміщено примітки до кожно­го твору, що полегшує сприйняття тексту.

Видання розраховане на учнів, вчителів української мови та літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою. 

Квітка-Основ’яненко Г.

Салдацький патрет ; Конотопська відьма ; Мару­ся / Григорій Квітка-Основ’яненко ; передмова Бори­сенко К. Г. — К. : Шанс, 2013. — 224 с. — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Видання містить відомі твори Г. Квітки-Основ’яненка, вивчен­ня яких передбачено чинною навчальною програмою з української літератури Міністерства освіти і науки України. До творів подано передмову, що висвітлює життя і творчість письменника. Напри­кінці книги є примітки, що полегшує сприйняття тексту.

Видання розраховане на учнів, вчителів української мови та літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.


 

Кобилянська О,

Земля / Ольга Кобилянська ; передмова Паха­ренка В. І. — К. : Шанс, 2013. — 336 с. — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Видання містить відомий твір О. Кобилянської, вивчення якого передбачено чинною навчальною програмою з української літерату­ри Міністерства освіти і науки України. До твору подано передмову, що висвітлює життя і творчість письменниці. Наприкінці книги розміщено примітки до твору, що полегшує сприйняття тексту.

Видання розраховане на учнів, вчителів української мови та літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.
  

Котляревський І.

Енеїда ; Наталка Полтавка / Іван Котляревський ; передмова Задорожної С. В. — К. : Шанс, 2013. — 320 с. — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Видання містить два унікальні твори І. Котляревського, ви­вчення яких передбачено чинною навчальною програмою з української літератури Міністерства освіти і науки України. До творів подано передмову, що висвітлює життя і творчість письменника. Наприкінці книги розміщено примітки до кожно­го твору, що полегшує сприйняття тексту.

Видання розраховане на учнів, вчителів української мови та літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.
  

Коцюбинський М.

Дорогою ціною ; Intermezzo ; Тіні забутих пред­ків / Михайло Коцюбинський ; передмова Задорож­ної С. В. — К. : Шанс, 2013. — 160 с. — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Видання містить твори М. Коцюбинського, вивчення яких передбачено чинною навчальною програмою з української літе­ратури Міністерства освіти і науки України. До книги подано передмову, що висвітлює життя і творчість письменника. На­прикінці книги є примітки, що полегшує сприйняття тексту.

Видання розраховане на учнів, вчителів української мови та літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.

 

Куліш П.

Жизнь Куліша ; Дівоче серце ; Чорна рада / Пан­телеймон Куліш ; передмова Задорожної С. В. — К. : Шанс, 2013. — 272 с. — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Видання містить твори Пантелеймона Куліша «Жизнь Куліша», «Дівоче серце», «Чорна рада», вивчення яких передбачено чинною навчальною програмою з української літератури Міністерства осві­ти і науки України. До творів подано передмову, що висвітлює життя і творчість письменника. У кінці книги розміщено примітки, що полегшує сприйняття тексту.

Видання розраховане на учнів, вчителів української мови та літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.
  

Мирний Панас 

Хіба ревуть воли, як ясла повні? / Панас Мир­ний ; передмова Сінченка О. Д. — К. : Шанс, 2013. — 384 с. — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — один із найвизнач­ніших творів Панаса Мирного, вивчення якого передбачено чинною навчальною програмою з української літератури Міністерства освіти і науки України. До художнього тексту подано передмову, що ви­світлює життя і творчість письменника. Наприкінці книги розміще­но примітки до твору, що полегшує сприйняття тексту.

Видання розраховане на учнів, вчителів української мови та літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.

 

Нечуй-Левицький І.

Вибрані твори / Іван Нечуй-Левицький ; перед­мова Задорожної С. В. — К. : Шанс, 2013. — 720 с. — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Видання містить твори Івана Нечуя-Левицького, вивчення яких передбачено чинною навчальною програмою з української літератури Міністерства освіти і науки України. До художніх творів подано передмову, що висвітлює життя і творчість письменника. Наприкінці видання розміщено примітки до кож­ного твору, що полегшує сприйняття тексту.

Видання розраховане на учнів, вчителів української мови та літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.
  

Українка Леся

Вибрані твори / Леся Українка ; передмова Клименко Г. А. — К. : Шанс, 2013. — 512 с. — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Видання містить поезію та драматичні твори Лесі Українки, вивчення яких передбачено чинною навчальною програмою з української літератури Міністерства освіти і науки України. До художніх текстів подано передмову, що висвітлює життя і творчість письменниці. Наприкінці видання є примітки до кожного твору, що полегшує сприйняття тексту.

Видання розраховане на учнів, вчителів української мови та літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.
  

Франко І.

Вибрані твори / Іван Франко ; передмова Янкової Н. І. — К. : Шанс, 2013. — 496 с. — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Видання містить поезію та драматичні твори Івана Франка, вивчення яких передбачено чинною навчальною програмою з української літератури Міністерства освіти і науки України. До художніх текстів подано передмову, що висвітлює життя і творчість письменника. Наприкінці видання є примітки до кож­ного твору, що полегшує сприйняття тексту.

Видання розраховане на учнів, вчителів української мови та літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою. 

Шевченко Т.

Вибрані твори / Тарас Шевченко ; передмова Пахаренка В. І. — К. : Шанс, 2013. (Серія «Шкільна бібліотека»).

Видання містить поетичні твори Т. Шевченка, вивчення яких передбачено чинною, навчальною програмою з української літерату­ри Міністерства освіти і науки України. До книги подано перед­мову, що висвітлює віхи життя і творчість письменника. Напри­кінці видання є примітки до творів, що полегшує сприйняття тексту.

Ви дання розраховане на учнів, вчителів української мови та літератури, а також на читачів, які цікавляться художньою літе­ратурою.


 

Гоголь Н.
 

Вечера на хуторе близ Диканьки ; Тарас Бульба / Николай Гоголь ; предисловие Николенко О. Н. — К. : Шанс, 2013. — 400 с. — (Серия «Шкільна бібліотека»).
 

Видання містить збірку повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки» і повість «Тарас Бульба» Миколи Гоголя, вивчення яких передбачено чинною навчальною програмою зі світової лі­тератури Міністерства освіти і науки України. До текстів пода­но передмову, що висвітлює віхи життя і творчості письменни­ка. Наприкінці видання розміщено примітки.

Видання розраховане на учнів, вчителів світової літератури та читачів, які цікавляться художньою літературою.

 

Достоевский Ф.
 

Преступление и наказание / Федор Достоевский ; предисловие Еременко Е. В. — К. : Шанс, 2013. — 608 с. — (Серия «Шкільна бібліотека»).
 

Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» — відомий твір, вивчення якого передбачено чинною навчальною програмою зі світової літератури Міністерства освіти і науки України. До книги подано передмову, що висвітлює життя і творчість письменника. Наприкінці видання є примітки до твору, що полегшують сприйняття тексту.

 

Видання розраховане на учнів, вчителів світової літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.

 

Крылов И.
 

Басни / Иван Крылов ; предисловие Андроно­вой Л. Г. — К. : Шанс, 2013. — 272 с. — (Серия «Шкільна бібліотека»).
 

Видання містить твори Івана Крилова, вивчення яких перед­бачено чинною навчальною програмою зі світової літератури Міністерства освіти і науки України. До книги подано перед­мову, що висвітлює життя і творчість письменника. Наприкінці видання розміщено примітки, що полегшує сприйняття тексту.
 

Видання розраховане на учнів, вчителів світової літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.


 

Лермонтов М.
 

Избранные произведения / Михаил Лермонтов ; предисловие Андронова Л. Г. — К.: Шанс, 2013. 240 с. — (Серия «Шкільна бібліотека»).
 

Видання містить твори Михайла Лермонтова, вивчення яких передбачено чинною навчальною програмою зі світової літератури Міністерства освіти і науки України. До книги подано передмову, що висвітлює віхи життя і творчості письменника. Наприкінці ви­дання розміщено примітки.
 

Видання розраховане на учнів, вчителів світової літератури та читачів, які цікавляться художньою літературою.


 

Пушкин А.

Избранные произведения / Александр Пушкин ; предисловие Николенко О. Н. — К. : Шанс, 2013. — 256 с. — (Серия «Шкільна бібліотека»).
 

Видання містить твори Олександра Пушкіна, вивчення яких передбачено чинною навчальною програмою зі світової літерату­ри Міністерства освіти і науки України. До книги подано перед­мову, що висвітлює віхи життя і творчості письменника. Напри­кінці видання розміщено примітки.
 

Видання розраховане на учнів, вчителів світової літератури та чи­тачів, які цікавляться художньою літературою.


 

Толстой Л. 
 

Анна Каренина : в 2 т. Т. 1 / Лев Толстой ; пре­дисловие Николенко О. Н. — К. : Шанс, 2013. — 544 с. — (Серия «Шкільна бібліотека»).
 

Роман Льва Толстого «Анна Кареніна» — відомий твір, ви­вчення якого передбачено чинною навчальною програмою зі сві­тової літератури Міністерства освіти і науки України. До книги подано передмову, що висвітлює життя і творчість письменника. Наприкінці видання є примітки до твору, що полегшують сприй­няття тексту.
 

Видання розраховане на учнів, вчителів світової літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.


 

Толстой Л. 
 

Анна Каренина : в 2 т. Т. 2 / Лев Толстой ; предисловие Николенко О. Н. — К. : Шанс, 2013. — 448 с. — (Серия «Шкільна бібліотека»).
 

Роман Льва Толстого «Анна Кареніна» — відомий твір, вивчення якого передбачено чинною навчальною програмою зі світової літератури Міністерства освіти і науки України. До книги подано передмову, що висвітлює життя і творчість письменника. Наприкінці видання є примітки до твору, що полегшують сприй­няття тексту.
 

Видання розраховане на учнів, вчителів світової літератури і читачів, які цікавляться художньою літературою.


 

Чехов А.
 

Избранные произведения / Антон Чехов ; предисло­вие Николенко О. Н. — К. : Шанс, 2013. — 176 с. — (Серия «Шкільна бібліотека»).
 

Видання містить твори Антона Чехова, вивчення яких пе­редбачено чинною навчальною програмою зі світової літератури Міністерства освіти і науки України. До книги подано передмову, що висвітлює віхи життя і творчості письменника. Наприкінці видання розміщено примітки.
 

Видання розраховане на учнів, вчителів світової літератури та читачів, які цікавляться художньою літературою.


Меню сайту
Форма входу
Пошук
Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів записів
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 66

Друзі сайту


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Рокитнівська ЦСПШБ © 2019 ¦ Розробка та дизайн: Іван Соколов
Хостинг від uCoz